Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

kinimini
21:52
4105 7d3b 500
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viairmelin irmelin
kinimini
21:51
8465 dd36
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin

May 19 2019

kinimini
21:13
6585 6867
Reposted fromcouples couples viawishyouwerehere wishyouwerehere

May 15 2019

kinimini
09:08

Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy, których się boisz.


— Rebecka Michaelson

May 11 2019

kinimini
09:08
kinimini
09:04
8243 49b6 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianatory natory

May 09 2019

17:39
Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung (via polskie-zdania)
Reposted fromblutelf blutelf viaoversensitive oversensitive
kinimini
17:39
Doszłam w życiu do chwili, kiedy już za wiele nie tłumaczę. Jeśli ktoś mnie źle traktuje, to po prostu odpuszczam. Ochładzam relację. Rozluźniam stosunki. Czasami odchodzę całkiem od znajomości z taką osobą. Kiedy już sobie uświadomię, że ktoś nie jest wart mojego czasu, to zwyczajnie przestaję mu go poświęcać. Życie jest za krótkie na emocjonalne konfrontacje, z ludźmi, którzy nie wzbudzają już z nas pozytywnych uczuć.
— Aleksandra Steć
kinimini
17:38
kinimini
17:38
6279 239f 500
Shameless
Reposted fromPoranny Poranny viawishyouwerehere wishyouwerehere
kinimini
17:38
3824 fc9f
Reposted fromasxhin asxhin viawishyouwerehere wishyouwerehere
kinimini
17:37

„Spotkanie dwóch osób jest jak spotkanie się dwóch substancji chemicznych: jeśli zachodzi reakcja, to obie się zmieniają.”

— Carl Jung

May 07 2019

kinimini
16:56
Chciałbym tak pić z Tobą lampkę wina po ciężkim dniu 
oglądać tandetne filmy z Twoją głową na moich kolanach 
wyjeżdżać do rodziny we dwójkę a potem na wspólne wakacje co roku 
tak z Tobą żyć ustabilizować się na tyle żeby co dzień widzieć Twoje oczy i patrzeć na nie i doceniać że zgodziły się przyjąć moje na zawsze. 

May 05 2019

kinimini
09:48
8573 e3ba 500
A. Ciarkowska 
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viacytaty cytaty
kinimini
09:47
8580 8668 500
Marcin Wicha
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viacytaty cytaty

May 03 2019

kinimini
20:38
kinimini
17:33
6391 d765
kinimini
17:32
kinimini
17:32
I cały czas przed oczami mam ten Twój uśmiech na sekundę przed tym, gdy pocałowałeś mnie po raz pierwszy.
— ja. dzisiaj. pijąc kolejne wino za to, że się jeszcze odezwiesz.
kinimini
17:31
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl