Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2017

kinimini
10:42
Może zaczekaj, nie rób kroku wprzód, który okaże się krokiem wstecz.
— moje imię na jej ustach
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
kinimini
10:41
4578 a7a3 500
Jacek Podsiadło
Reposted fromjestemjeden jestemjeden viaheartbreak heartbreak

April 25 2017

kinimini
19:16
5338 87d0 500
Reposted frommarzyciel marzyciel viajethra jethra

April 17 2017

kinimini
13:43
 Jak dowiedli socjologowie-statystycy, fraza "należy w życiu spróbować wszystkiego", znacznie częściej oznacza narkotyki i amatorskie porno, niż fizykę kwantową czy chemię molekularną. 
— // lovemeplease.soup.io
Reposted fromlovemeplease lovemeplease viacytaty cytaty

April 10 2017

kinimini
18:17

March 27 2017

kinimini
20:41
7102 7aa6 500

March 08 2017

kinimini
21:11
Nie planuj tego, co ma być za pięć lat. Życie jest nieprzewidywalne, może się potoczyć zupełnie inaczej niż oczekujesz. Najpierw zacznij od 5 miesięcy,czy pół roku, aby mieć do czego dążyć. I nie martw się na zapas, co będzie za parę lat. Obiecam ci jedno, poradzisz sobie, tak jak robiłaś do do tej pory.
— Skydelan (A.S)
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

March 07 2017

kinimini
18:42
Myślałem,
że  najgorsze w życiu,
to być samotnym.
Tak nie jest.
Najgorsze w życiu,
to być z ludźmi,
którzy sprawiają,
że czujesz się samotny.
— Robin Williams

March 06 2017

kinimini
21:52
Złośliwość losu nie na tym polega, że nie spełnia on naszych marzeń, lecz że spełnia je z wielkim opóźnieniem, gdy już człowiek nie liczy na ich realizację.
— Magdalena Samozwaniec, "Czy pani mieszka sama?"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
kinimini
21:51
Reposted fromweightless weightless viaheartbreak heartbreak

March 02 2017

kinimini
21:02
Instynkt. Wiesz komu ufać.
Ludzie to wiedzą, jak zwierzęta. Nie słuchamy go tak dobrze jak one, nie za każdym razem, ale zawsze jest tam gdzieś ukryty. 
To mrowienie kiedy coś jest nie tak i spokój kiedy wszystko jest dobrze.
— Huntley Fitzpatrick – Moje życie obok
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
kinimini
21:01
5096 7385
Reposted fromiamstrong iamstrong viaheartbreak heartbreak
kinimini
21:00

July 06 2015

kinimini
00:08
1614 8509
Reposted fromhome-sweethome home-sweethome viakarrlajn karrlajn

June 30 2015

kinimini
00:13
1992 6234 500
Reposted fromeskimos eskimos viajethra jethra

June 04 2015

kinimini
23:15
5116 308f 500
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaheartbreak heartbreak
kinimini
23:06
7639 fa5c
Reposted fromstepowywilk stepowywilk viaimchuckbasss imchuckbasss

June 02 2015

kinimini
17:41
Ludzie, którzy twierdzą, że czegoś nie da się zrobić, nie powinni przeszkadzać tym, którzy właśnie to robią.
— Jack Canfield "Balsam dla duszy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
kinimini
17:40
8910 6466
Reposted fromslowostwor slowostwor viacytaty cytaty

May 26 2015

kinimini
22:02
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl