Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

kinimini
21:07
Trzeba się nauczyć zapominać o cudzych obietnicach.
— Henning Mankell
kinimini
20:37

September 23 2018

kinimini
21:21
“Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.”
— Remigiusz Mróz
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
kinimini
21:18
Żadne z nas nie zakończyło tego rozdziału. Nie jestem pewna, czy kiedykolwiek go zakończymy. Wszystko wskazuje na to, że kończenie rozdziałów to mit...
— Colleen Hoover: "It ends with us"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
kinimini
21:11
Kobieta z klasą maluje się po to, by wydobyć swoje naturalne piękno i dodać mu blasku. I chociaż miło jest poeksperymentować z jakimś odważniejszym kolorem szminki albo cieniami pozwalającymi uzyskać efekt „smoky eyes”, zawsze powinnyśmy pamiętać, by nie ukrywać swojego prawdziwego ja pod grubą warstwą makijażu. Podczas spotkania z kobietą, która ewidentnie ma klasę, w oczy rzuca się jej naturalność, pewność siebie, swoisty magnetyzm, który pociąga i sprawia, że inni dobrze się czują w jej towarzystwie. Kobiety z klasą nie mają powodu, by cokolwiek ukrywać.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
kinimini
21:06
- Co Cię najbardziej boli, co jest najsmutniejsze?
- Rozczarowania. Bo wcale nie to, że ktoś mi pokaże, że mnie nie lubi. Wcale nie to, że ktoś mnie wkurwi. Wcale nie to, że ktoś mnie wyzwie, obrazi, odrzuci. Najbardziej bolą rozczarowania. Jak spodziewasz się po kimś X, a on robi takie totalnie skrajne Y. Jak wierzysz komuś w X, a on robi Cię w chuja ze swoim Y. Jak ufasz, że ktoś jest X, a on ma niezły ubaw z Twojej naiwności. Tak, to właśnie jest najgorsze i najsmutniejsze.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viajethra jethra
kinimini
20:51
0329 5d2c
Jeden z najsmutniejszych gifów świata
Reposted fromimradioactive imradioactive viaheartbreak heartbreak

June 13 2018

kinimini
14:57

April 17 2018

kinimini
09:24
8515 2426 500
Reposted frompastelowe pastelowe viaheartbreak heartbreak

January 11 2018

kinimini
20:54
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viajethra jethra

December 21 2017

kinimini
11:14
6474 411a 500
Reposted fromLukrecja Lukrecja viajethra jethra
kinimini
11:13
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viajethra jethra
kinimini
11:13
4878 6343 500
Reposted fromzrazik zrazik viadoubleespresso doubleespresso
kinimini
11:12
5145 08bf
Reposted frommartynkowa martynkowa viajethra jethra
10:38
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromsoplica soplica viajethra jethra
kinimini
10:37
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viajethra jethra
kinimini
10:37
3698 5013 500
Reposted fromLane Lane viajethra jethra
kinimini
10:37
3029 74ed 500
Reposted frommsto msto viajethra jethra
kinimini
10:33
0293 0d7b
Reposted fromteijakool teijakool viaheartbreak heartbreak
kinimini
10:32
2683 5060
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl